สายด่วนนายกเทศบาล เขาพระงาม (036) 487-372  -3
ผู้ชม
วันนี้ 146
เมื่อวาน 439
ทั้งหมด 134,279
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 153
เมื่อวาน 776
ทั้งหมด 246,142

กิจกรรมเทศบาล /Event Update (ดูทั้งหมด CLICK)
โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย

ร่วมกิจกรรม หมอชวนวิ่ง ลพบุรี

ทต.เขาพระงาม รับคณะ อบต.สะอาดสมบูรณ์

ทต.เขาพระงาม รับคณะ สนง.เศรษฐกิจการคลัง

ทต.เขาพระงาม ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒

บอกรักแม่ด้วยดอกมะลิ

Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 | 

ข่าวประชาสัมพันธ์/News Promote (ดูทั้งหมดคลิก)
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2561
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระงาม

Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
E-mail: info@khaoprangam.go.th                                                     Copyright © 2018 blackforestteam Service All Rights Reserved.
×