ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร asphaltic concrete ถนนเทศบาล 3ทับ7 (หมู่บ้านคุ้มทอง) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 3/10 (ซอยธรรมสุรีย์) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาคารพาณิชย์เพื่อจัดตั้งสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล 6/1 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล 6/1 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
×