ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยการก่อสร้างถนน asphaltic concrete พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 8/3 (ซอยสุขขี) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 9/19/1 หมู่ที่ 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร asphaltic concrete ถนนเทศบาล 3ทับ7 (หมู่บ้านคุ้มทอง) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 3/10 (ซอยธรรมสุรีย์) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
×